• واحد بندرعباس  • پژوهش


  • آموزشپیام رئیس


دانشكده مهندسي دریا يكي از پانزده دانشکده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مي باشد که به خاطر کیفیت بالای برنامه های دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های استراتژیک فن آوری های دریایی شناخته شده است.

اين دانشکده، اولين دانشکده منحصر به صنايع دريايي و دانش مهندسي كشتي سازي و سازه هاي فراساحل، در ايران مي باشد كه در یکي از بهترين دانشگاههاي صنعتي كشور ایجاد شده است. نظم و انضباط مهندسي و پایبندي به رسالت دانشگاه صنعتی امیرکبیر سرلوحه برنامه هاي آموزشي اين دانشكده مي باشد.

ارتباط با برنامه های علمی و دانشگاهی دیگر موجب شده است تا توانایی هاي دانشكده در حوزه فن آوری مدرن صنايع دریایی نيز گسترش يابد. از شما دعوت نموده تا در اين وبسایت گردش نموده و در خصوص برنامه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، اطلاعات بیشتري کسب نمایید.


دکتر سید حسین موسوی زادگان