(متقاضیانی که به هر دلیل جزء پذیرفته­ شدگان نمی­ باشند و یا از ثبت­ نام مرحله اول اطّلاعی نداشته­ اند)
۱۴۰۰/۴/۱۵
 (که متقاضی تغییر گرایش پذیرفته شده مرحله اول می­باشند)
۱۴۰۰/۴/۱۵
 (که متقاضی تحصیل در رشته/گرایش پذیرفته شده خود می­باشند) 
۱۴۰۰/۴/۱۵
لطفا فرم انصراف را، به آدرس s.zeinaliaut.ac.ir تا تاریخ  ۱۴۰۰/۶/۴ ارسال نمایید.
۱۴۰۰/۴/۱۵
دانشکده‌های اعلام شده: شیمی-صنایع-هوافضا-برق-پلیمر و رنگ-مواد و متالورژی-معدن-نفت-م پزشکی-فیزیک و م انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-مکانیک-نساجی-مدیریت-عمران-کامپیوتر
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
 فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-شیمی-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-مدیریت
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
فیزیک و مهندسی انرژی-ریاضی و علوم کامپیوتر-م شیمی-صنایع-نساجی-هوافضا-برق-پلیمر-مواد-عمران-نفت-معدن-مکانیک-م پزشکی-کامپیوتر
۱۳۹۹/۱۰/۲۷