برقراری امکان تماس با اداره آموزش پردیس بندرعباس در دوره تعطیلی قرنطینه
امکان برقراری تماس با اداره آموزش پردیس بندرعباس از طریق شماره موبایل و ایمیل فراهم می باشد. 
 | تاریخ ارسال: 1400/1/21 |  دفعات مشاهده: 320 بار
اطلاعیه تعیین استاد راهنما
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی و مهندسی خوردگی و حفاظت مواد ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 604 بار
اطلاعیه شروع کلاس‌ها در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
دستور العمل شروع ترم جدید تحصیلی در پردیس بندرعباس
 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 |  دفعات مشاهده: 596 بار
تازه‌های نشر
روش های زیرفضای کرایلف و کاربرد در حل گرهای جریان سیال تراکم ناپذیر

 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 |  دفعات مشاهده: 648 بار
کنفرانس‌ها
آخرین اطلاعات مربوط به کنفرانس‌ها و رویدادهای پیش رو

 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 |  دفعات مشاهده: 677 بار
ارتباط با صنعت
آخرین اطلاعیه‌ها در خصوص طرح‌های پژوهشی صنعتی، تفاهم نامه‌ها و نحوه ارتباط با صنایع استان هرمزگان و ارگان‌های ذیربط

 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 |  دفعات مشاهده: 707 بار