دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

مدل‌سازی اثر مشخصه‌های سینماتیکی پین بر روی توزیع دما در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 |  دفعات مشاهده: 505 بار
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

مدل‌سازی میدان دمایی در جوشکاری قوسی زیرآب تحت شرایط مرزی مختلف انتقال حرارت جابجایی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 |  دفعات مشاهده: 478 بار
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

طراحی، ساخت و بررسی عملکرد پروانه های شرو

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 |  دفعات مشاهده: 517 بار
دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

بررسی اثر خطای ساخت در عملکرد غلاف پروانه ITLE


 
 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 |  دفعات مشاهده: 1686 بار