بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,537 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

مدل‌سازی اثر مشخصه‌های سینماتیکی پین بر روی توزیع دما در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

مدل‌سازی میدان دمایی در جوشکاری قوسی زیرآب تحت شرایط مرزی مختلف انتقال حرارت جابجایی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

طراحی، ساخت و بررسی عملکرد پروانه های شرو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی

بررسی اثر خطای ساخت در عملکرد غلاف پروانه ITLE