پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار و رویدادها
فراخوان بورسیه تحصیلی کشور مالزی (MTCP)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 

فراخوان بورسیه تحصیلی کشور مالزی در رشته های متنوع مقطع کارشناسی ارشد در ۲۰ دانشگاه

مهلت ثبت نام: ۹ تیرماه سال جاری
کمک هزینه: ۳۵۰۰ رینگیت معادل تقریبی ۷۱۰ یورو در م
اه

لینک فراخوان درسایت اطلاع رسانی اداره کل بورس: scholarship.saorg.ir
سایت ارزشیابی دانشگاه‌ها: grad.saorg.ir
شرایط و ثبت نام: biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php
ایمیل دفتر ر
ایزنی علمی در مالزی: Southeastsaorg.ir

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.2180.14461.fa.html
برگشت به اصل مطلب