پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار و رویدادها
نشست هم‌اندیشی ریاست و کارکنان پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/24 | 

برگزاری نشست هم‌اندیشی ریاست پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کارکنان این مجموعه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲

 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.2180.14626.fa.html
برگشت به اصل مطلب