پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- اخبار و رویدادها
صعود تیم کوه‌نوردی واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به قله دماوند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیم کوه‌نوردی واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۳ شهریورماه صعود به قله دماوند را آغاز و در ۲۵ شهریورماه موفق به صعود شدند. تیم کوه‌نوردی واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ساعت ۸.۱۵ روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه، پرچم دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر فراز قله ۵ هزار و ۶۷۱ متری دماوند (بام ایران) به اهتزاز درآوردند. تیم کوه‌نوردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد بندرعباس متشکل از ۶ نفر به سرپرستی  آقای محمد صدیقی بود.
دکتر مصباح سایبانی رئیس واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مساعدت ها و حمایت های ویژه ای‌ از تیم کوه‌نوردی دانشگاه داشت تا پرچم دانشگاه صنعتی امیر کبیر بر روی قله دماوند به اهتزاز درآید.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.2180.5108.fa
برگشت به اصل مطلب