پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- اطلاعیه ها
اطلاعیه شروع کلاس‌ها در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
بر حسب اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور شروع به تحصیل دانشجویان جدید الورود در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از اول آبان‌ماه ۱۳۹۹ می باشد. باتوجه به ارائه دروس به صورت مشترک برای دانشجویان  ورودی جدید و قدیم، دانشجویان قدیمی مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه در شهریور ماه دروس مورد نظر را اخذ می‌نمایند، اما شروع کلاس‌ها به صورت فشرده با دانشجویان جدید الورود از اول آبانماه شروع خواهد شد. لازم به ذکر است که دروس ۳ واحدی به صورت سه جلسه یک ونیم ساعته، دروس ۲ واحدی ۲ جلسه یک ونیم ساعته و درس تک واحدی ۲ساعت در هفته برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.2181.4952.fa
برگشت به اصل مطلب