پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- اطلاعیه ها
برقراری امکان تماس با اداره آموزش پردیس بندرعباس در دوره تعطیلی قرنطینه برقراری امکان تماس با اداره آموزش پردیس بندرعباس در دوره تعطیلی قرنطینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/21 | 
امکان برقراری تماس با اداره آموزش پردیس بندرعباس از طریق شماره موبایل و ایمیل فراهم می باشد. 
شماره موبایل: ۰۹۱۷۵۲۶۱۵۳۲
ایمیل: sh.salariaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.2181.7558.fa
برگشت به اصل مطلب