پردیس دانشگاهی بندرعبّاس- فرم‌های مقطع کارشناسی ارشد
فرم‌های مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
۱-فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد
۲-فرم درخواست تغییر وضعیت آموزشی به آموزش محور
۳-مشخصات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
۴-تعهد نامه اصالت اثر
۵-تطبیق واحد دروس و اعلامیه فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد
۶-درخواست تمدید ترم
۷-درخواست اقدام برای صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
۸-فرم درخواست مهمانی دروس بین پردیس‌های دانشگاه
۹-درخواست مجوز ثبت نام نیم‌سال پنجم دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان دارای پروژه تجربی و ساخت
۱۰-برگ ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد
۱۱- فرم درخواست خروج از کشور
۱۲- فرم حذف اضطراری
۱۳- مشخصات مقالات ارائه شده جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی ارشد
۱۴- فرم تعویض کارت یا دریافت کارت دانشجویی المثنی
۱۵- تقاضانامه برای بهره‌مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور
۱۶- تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی بندرعبّاس:
http://aut.ac.ir/find.php?item=20.3988.6480.fa
برگشت به اصل مطلب